home
Uniglobe franchising

Uniglobe franchising

Franchising a zájem o něj není pouze módní záležitostí posledních několika let, ale je důsledkem změn na celosvětovém trhu. To co činí franchising podnikatelsky zajímavým, je bezpečnější podnikání s relativně vysokou rentabilitou vložených prostředků. Dle statistických sledování a zkušeností zemí Evropské unie je franchising šestkrát úspěšnější než samostatné podnikání. Franchising si našel cestu do všech zemí světa. Expanze úspěšných franchisových systémů se každoročně zvyšuje. Globalizace v tom pozitivním slova smyslu otevírá šance pro expanzi franchisového podnikaní i pro celou Českou republiku a Slovensko.

Business travel

Business travel, zařizování služebních cest, je pro cestovní kanceláře a nejen pro ně, ideální možností, jak zvýšit obrat prostřednictvím zajímavého franchisového konceptu.  Co je to business travel. Na první pohled se může zdát, že lze snadno koupit letenku za pár korun z nabídek mnoha společností prostřednictvím desítek portálů inzerujících na internetu. Obdobné je to i s rezervací ubytování v hotelech po celém světě. Otázkou zůstává, jak se v tak široké nabídce vyznat, jak najít optimální spojení, hotel, jak provést rezervaci a platbu, a především, jak mít stoprocentní garanci toho, že se rezervovaný let či ubytování uskuteční. Na tuto otázku reagují cestovní kanceláře, které se zabývají zajišťováním služebních cest podle potřeb dané firmy.

Velkou výhodou využívání služeb kanceláří UNIGLOBE je pro firmy snižování jejich nákladů spojených se zajišťováním letenek, ubytování, pronájmu aut a dalších s tím souvisejících služeb. Firma se nemusí starat a mít zodpovědnost za to, aby se její pracovník v klidu dostal tam, kam má.

Business travel zahrnuje následující služby:

 • vyhledávání nejoptimálnějších letenek;
 • rezervace míst k sezení v letadle;
 • sledování nevyužitých elektronických letenek;
 • zajišťování komplexního servisu (doprava, ubytování, pronájem aut);
 • poradenství a dodržování firemní cestovní politiky.

Přiměřené poplatky za nákup franchisové licence a nízké náklady související s připojením k franchisovému konceptu UNIGLOBE umožňují, zejména malým a středním podnikatelům stávajícím cestovním agenturám a kancelářím připojení k franchisovému konceptu UNIGLOBE.

Přednosti franchisy UNIGLOBE

 • využití souhrnu vyzkoušených praktických a ověřenýchzkušeností a know-how franchisové centrály UNIGLOBEmnohostranná podpora a poradenské služby ze stranyfranchisové centrály UNIGLOBE
 • rychlejší docílení vyšších zisků prostřednictvím zavedenéznačky UNIGLOBE a exkluzivity poskytování služeb UNIGLOBE
 • možnost založit vlastní cestovní kancelář (agenturu) pro malé a střední podnikatele
 • za podpory franchisové centrály a za využití know-howUNIGLOBE zůstává dostatek samostatnosti a volnosti prorealizaci podnikatelské invence a aktivit,vlastnictví i řízení pobočky zůstává ve vašich rukou
 • centrála zajišťuje zdokonalování systému, studium poptávky trhu a vývoj nových systémů prodeje a služeb, poradenstvía podporu při zvyšování odbytu služeb
 • podpora personálního růstu a podnikatelské know-how spojenés intenzivním a průběžným školením
 • centrální podpora a příprava reklamy a marketingová podpora – public relations, podpora prodeje, přímý marketing, věrnostníprogramy, tržní segmentace a prodejní technologie
 • přístup k exklusivním informacím o trhu

UNIGLOBE Travel Czech Republic and Slovakia, s. r. o.
Na Křečku 365, 109 04 Praha 10
e-mail: franchising@uniglobetravel.cz
web: www.uniglobepttravel.cz