home
Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Agentura UNIGLOBE PT Travel považuje veškeré osobní údaje za vysoce důvěrné a používá je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Přístup k osobním údajům klientů mají pouze zaměstnanci naší agentury, z nichž každý je vázán povinností mlčenlivosti.

Osobní údaje
Osobními údaji se rozumí soukromé informace jednotlivců, jako jsou:  titul, jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, číslo pasu, termín cesty, informace o zdraví, cestování, osobní a e-mailové adresy, finanční informace týkající se osobních kreditních karet, bankovních účtů a dalších platebních metod.

Proč shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme Vaše osobní informace?
Shromažďujeme Vaše osobní údaje pro poskytnutí cestovní služby (zajištění dopravy, ubytování), které jsou prodávány nebo rezervovány přes naši CA.

K čemu můžou být Vaše osobní údaje použity?

 • pro zpracování individuální nabídky služeb ubytování, dopravy a dalších pro fakturaci
 • k vyřízení cestovního pojištění
 • pro získání údajů pro platbu kreditní kartou
 • k sestavení statistiky a provádění průzkumu trhu
 • k sestavení zprávy o služební cestě pro vašeho zaměstnavatele

Jak můžeme shromažďovat Vaše osobní údaje?

 • od Vás (na základě přímé telefonické či písemné komunikace)
 • od člena rodiny, zaměstnavatele, zaměstnance, pověřeného zástupce, pokud  požaduje informace nebo cestovní služby Vaším jménem či Vaším zastoupením
 • z našich předchozích záznamů

Kdo bude zveřejňovat Vaše osobní údaje?
naše CA jedná jako zástupce nebo zprostředkovatel ve vztahu k dodavatelům cestovních služeb. V důsledku toho budou Vaše osobní údaje sděleny pouze  dodavatelům za účelem poskytování služeb.

Váš souhlas
budeme akceptovat Váš souhlas s využitím, sdělováním osobních údajů pro účely žádosti o informace, cestovní služby nebo další.

Pokud nám poskytnete osobní údaje jiných osob

 • pokud nám sdělíte osobní údaje svých společníků nebo jiných osob, pro které žádáte informace nebo poskytnutí cestovní služby:
  • dáváte souhlas se shromažďováním, používáním, zveřejněním jejich osobních údajů
  • ručíte, že jste oprávněni dát souhlas se zpracováním jejich údajů a odškodníte nás v případě, kdy tyto osoby budou tvrdit, že jste neměli povolení

Zrušení souhlasu

 • můžete kdykoliv odvolat svůj souhlas po oznámení naší CA. Musí to být    provedeno  písemnou formou (doporučeným dopisem či emailem )
 • měli byste vzít na vědomí, že zrušením souhlasu s používáním Vašich osobních údajů ovlivníte možnost poskytovat Vám i nadále cestovní či jiné služby.

Přístup k osobním údajům

 • změní-li se některý údaj, který jste nám poskytli, prosím, sdělte nám to co nejdříve, abychom vždy zpracovávali jen aktuální údaje. V případě, že údaj zpracovávaný naší agenturou neodpovídá skutečnosti, máte právo na jeho opravu.
 • dále máte právo na informace o osobních údajích, které o Vás naše zpracovává a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 zákona o ochraně osobních údajů.

Jak chráníme Vaše osobní údaje?
soukromé finanční a citlivé osobní údaje jsou uloženy v naší databázi chráněné heslem či v uzamykatelných kartotékách

Práva subjektu údajů
pokud byste zjistili nebo se domnívali, že naše CA nebo některý z našich obchodních partnerů provádí zpracování vašich osobních údajů, které jsou v rozporu s ochranou Vašich soukromých údajů, zejména jsou-li nepřesné, můžete požádat naši agenturu nebo příslušného obchodního partnera o vysvětlení. Můžete požadovat blokování, doplnění či likvidaci osobních údajů.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje jsou uchovávány tak dlouho, dokud Vám poskytujeme informace, cestovní či jiné služby.

Čas od času provádíme aktualizaci osobních údajů. Spoléháme na své klienty, že nám sdělí důležité změny či chyby ve svých osobních údajích a naše agentura nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv nepřesné údaje.
I když vedeme přiměřené kroky k ochraně Vašich osobních údajů, nejsme odpovědni za jakékoli zneužití Vašich osobních informací, které jsou mimo naši kontrolu.

Prosím, pokud máte stížnost týkající se ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na adrese:
UNIGLOBE PT Travel
Na Křečku 365
10904 Praha 10
Tel: +420 272 083 505
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vyhrazujeme si právo na změnu ochrany osobních údajů kdykoliv. Aktualizace ochrany osobních dat budou zveřejněny na našich webových stránkách a změny vstoupí v platnost od data aktualizace.

UNIGLOBE Travel Czech Republic and Slovakia, s. r. o.
Na Křečku 365, 109 04 Praha 10
e-mail: franchising@uniglobetravel.cz
web: www.uniglobepttravel.cz